Κρουστικοί υπέρηχοι - Shockwave

  1. Σύγχρονη και άμεση θεραπεία τενοντίτιδων , φλεγμονωδών εξεργασιών τενόντων π.χ. tennis elbow, επικονδυλίτιδα γκολφιστών κλπ.
  2. Σύγχρονος καθαρισμός αποτιτανώσεων μεγάλων αρθρώσεων.
  3. Θεραπεία αιματωμάτων και λοιπών μυϊκών κακώσεων.

 

Ομάδα Αποκατάστασης : Φυσίατρος - Αθλητίατρος , Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Ψυχολόγοι