Τμήμα Έλξης

  • Ηλεκτροκίνητη ρυθμιζόμενου βάρους.
  • ΑΜΣΣ (αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης)
  • ΟΜΣΣ (οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης)

Ομάδα Αποκατάστασης : Φυσίατρος - Αθλητίατρος , Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Ψυχολόγοι