Τμήμα Φυσικών Μέσων

Το Τμήμα Φυσικών Μέσων είναι εξοπλισμένο με :

  • Tens
  • Ρώσικα
  • Δισταυρούμενα
  • Διαθερμία
  • Laser lever
  • Μαγνητικά πεδία
  • Υπέρηχα
  • Ιοντοφόρεση

Ομάδα Αποκατάστασης : Φυσίατρος - Αθλητίατρος , Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Ψυχολόγοι