Τμήμα Ψηφιακής Πελματογραφίας

Στο Τμήμα Πελματογραφίας γίνεται μέτρηση και διόρθωση της ανατομικής μορφολογίας του πέλματος με τις πιο σύγχρονες μεθόδους ακρίβειας και αξιοπιστίας (παροχή πελμάτων ειδικά διαμορφωμένων στο εκμαγείο του πέλματος του ασθενούς σε συνεργασία με εξειδικευμένο κέντρο παροχής πελμάτων του εξωτερικού).

 

Ομάδα Αποκατάστασης : Φυσίατρος - Αθλητίατρος , Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Ψυχολόγοι